Výhody a nevýhody


 Bezdrátové připojení se již stalo dostupným i pro segment domácností a malých firem.

        Nyní i Vy máte jedinečnou možnost využít bezdrátového přístupu na internet, prostřednictvím bezdrátové sítě TTnet. Touto službou chceme umožnit občanům levnější, rychlejší a spolehlivější přístup do sítě internet.

        Mikrovlnná síť TTNET je postavena na moderní bezdrátové technologii v pásmu 5, 10 a 17 GHz. Veškeré produkty jsou testovány a bezdrátové komponenty jsou homologovány ČTU. Vyzářený výkon antén je zmenšen volbou typu antén a svodu na povolenou mez danou ČTU. Síť je neustále inovována. Veškeré routery v naší síti jsou monitorovány 24 hodin denně pro zajištění co nejplynulejšího provozu.


        V nedávné době jsme zavedli nové MULTI ASDL tarify kde si zákazník sám volí rychlost připojení.
Jedná se o tarify určené pouze pro vysokorychlostní připojení a je tedy nutné mít zařízení v pásmu 5 GHz.
ASDL linky se řídí pravidly pro řízení internetového provozu - Fair User Policy. Tato pravidla zajišťují dobrou dostupnost služby pro všechny uživatele.
Fair User Policy (FUP) je běžným technickým opatřením poskytovatelů internetových služeb. Při přenášení nepřiměřeně velkého množství dat během posledních 24 hod. může být (v závislosti na vytížení přístupového bodu) rychlost přenosu danému uživateli dočasně snížena. Opětovné zvýšení rychlosti probíhá po 5 minutových intervalech, vždy když uživateli klesne objem dat pod uvedenou hodnotu.
ASDL linka používá unikátní algoritmus sítě TTNET kdy se mění dynamicky agregace pokud uživatel dosáhne za posledních 24 hod určitého zlomového bodu stažených MB. Tento výpočet udržuje co nejvyšší rychlost připojení bez omezení ostatních uživatelů.
Dále nabízíme službu "batoh", která automaticky na sdílených linkách umožňuje využít i nevyčerpané FUP z předchozích dnů - nedochází proto ke snižování rychlosti.


Výhody:

  • rychlost připojení od 2 Mbit do 16 Mbit/s
  • připojení bez agregace - nedělíte se o kapacitu linky s dalšími uživateli
  • symetrická linka s možností nastavení poměru download / upload
  • možnost připojení celé firemní sítě
  • vyšší bezpečnost proti útokům hackerů
  • možnost provozovat vlastní www server v místě připojení
  • Nevýhody:

  • nutnost přímé viditelnosti na přístupový bod
  • o něco vyšší zřizovací náklady