Podmínky hostingu


- je zakázáno umísťovat na server stránky, které nejsou v souladu s platnými zákony
  České Republiky, nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými
  pravidly a nesmějí poškozovat třetí osoby či organizace.

- provozovatel serveru nenese zodpovědnost za obsah uživatelských stránek,
  tuto odpovědnost nese přímo uživatel, který internetové stránky na server uložil.

- provozovatel si vyhrazuje právo zrušení stránek a souborů, které by byly v rozporu
  s těmito podmínkami.

- informace získané při registraci jsou považovány za důvěrné
  a nebudou poskytnuty třetím osobám.

- stránky nesmí žádným způsobem narušovat bezpečnost serveru
  a jakkoliv připraveny s úmyslem poškodit server provozovatele.

- jako provozovatel služby si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění
  odstranit data uživatelů, kteří porušili některý bod těchto podmínek.

- současně se tímto vzdáváme jakékoliv odpovědnosti za škody tímto postupem
  případně způsobené.

- vyhrazujeme si právo na změnu podmínek užití služby.

- zavazujeme se informovat o případných změnách v tomto ustanovení
  každého uživatele služby.

- registrací souhlasíte se zde uvedenými podmínkami.